ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭ, эмийн ерөнхий бүлгийн нэршлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Эмийн үнийн хөнгөлөлт гэж өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон ерөнхий нэршлийн эмийг худалдан авах тохиолдолд үзүүлэх хөнгөлөлтийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт үзүүлдэг эмийн борлуулалтын мөнгөн дүн
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-10-15
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0