БYХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Сургалтын байгууллагын ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-03-30
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: ¹ Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээр болон Боловсролын зээлийн сангийн зээлээр гадаадын их, дээд сургуульд элссэн оюутнууд.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0