Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Нүүрс (мян.т)
8,044.57,157.07,037.06,247.35,617.05,158.05,019.05,110.64,924.05,057.04,964.05,185.05,141.05,544.45,666.16,865.07,517.18,074.19,237.610,071.914,442.125,161.932,029.729,926.130,123.325,287.824,205.935,522.348,145.151,401.355,799.443,844.8
Алт /кг/
722.6776.01,117.01,789.54,504.06,976.48,451.09,531.410,246.211,808.113,674.612,097.111,118.619,417.624,121.922,561.317,138.814,494.19,341.25,998.65,457.05,977.18,900.911,503.814,532.818,435.719,849.020,655.216,234.920,225.5
Төмрийн хүдэр /мян.т/
33.5167.7180.0265.11,387.41,379.03,076.65,193.96,898.05,011.96,293.14,273.64,936.27,694.76,225.48,572.29,224.4
Цайрын баяжмал /мян.т/
22.8109.9154.7143.6141.5112.6104.7119.1104.193.289.6100.282.787.983.176.3
Давс олборлолт /т/
12,308.76,320.9316.2215.914.0623.8726.0695.71,353.9103.01,516.01,293.4876.6680.2280.5258.5196.7166.74.0115.05.0569.2657.61,378.41,685.6478.0860.0996.9532.52,624.1

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гэж тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн салбарын үйлдвэрлэлийг төлөөлөхүйц бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын хавсралтаар батлав.)
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн салбарын үйлдвэрлэлийг төлөөлөхүйц бүтээгдэхүүний биет хэмжээгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-10-13
7 Эх сурвалж
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ, цахилгаан, дулаан, нүүрсний баланс
Тайлбар
Тайлбар: Тайлант хугацаанд мэдээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүн
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0