МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ДҮН

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нэр дэвшигчид (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг нийт ард түмний сонгуулиар 4 жил тутам сонгодог.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
сонгуулийн ерөнхий хороо
Тайлбар
Тайлбар: МАН- Монгол Ардын Нам
АН- Ардчилсан Нам
МСДН-Монголын Социал Демократ Нам
МҮАН- Монголын Үндэсний Ардчилсан Нам
МУНН- Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам
ИЗН- Иргэний Зориг Нам
БНН- Бүгд Найрамдах Нам
МАХН- Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0