МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН, үндсэн ангиллаар, улс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Газрын нэгдмэл сан (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

АймагАймгийн кодГазрын нэгдмэл сан2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Архангай
1
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
552.01552552552552552552.01552.03552.03552.03552.03552.03552.03552.03552.03552.03552.03552552
Баянхонгор
2
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
818.45818.52,172.32,172.32,172.32,172.32,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,172.262,207.92,208
Баян-Өлгий
3
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
2,172.262,172.3818.5818.5818.5818.5818.45818.45818.45818.45818.45818.45818.45818.45818.45818.45818.45872.1872.1
Булган
4
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
52.7952.852.852.852.852.852.7952.7952.7952.7952.7952.7952.7952.7952.7952.7952.7952.852.8
Говь-Алтай
5
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
3,745.443,745.43,745.43,745.43,745.43,745.43,745.443,745.443,745.443,745.443,745.433,938.013,938.013,938.013,938.013,938.013,938.013,9383,938
Говьсүмбэр
6
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
00000000000003.8100000
Дархан-Уул
7
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
0000000000000000000
Дорноговь
8
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1,540.521,540.51,540.51,540.51,540.51,540.51,540.521,540.521,540.521,540.521,540.52656.73656.73656.73656.73656.73656.73656.7656.7
Дорнод
9
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
656.73656.7656.7656.7656.7656.7656.73656.73656.73656.73656.731,540.521,540.521,540.521,540.521,540.521,540.521,540.51,540.5
Дундговь
10
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
189.47189.5189.5189.5189.5189.5189.47189.47189.47189.47189.47189.47189.47189.47189.47189.47189.47189.5189.5
Завхан
11
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
581.37581.4581.4581.4581.4581.4581.37581.37581.37581.37581.37581.37581.37581.37581.37581.37581.37992.8992.8
Орхон
12
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1.61.61.60000000000000000
Өвөрхангай
13
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
267.03267267267267267267.03267.03267.03267.03267.03267.03267.03267.03267.03267.03267.03263.9263.9
Өмнөговь
14
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
3,490.893,490.93,490.93,490.93,490.93,490.93,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.893,490.93,490.9
Сүхбаатар
15
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
217.02217217217217217217.02217.02217.02217.02217.01217.01217.01217.01217.01217.01217.01217217
Сэлэнгэ
16
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
95.6295.695.695.6176.3176.3176.31176.31176.31176.31176.31176.31176.31176.31176.31176.31176.31176.3176.3
Төв
17
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1,031.021,0311,0311,0311,0311,0311,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,031.021,0311,031
Увс
18
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1,692.771,692.81,692.81,692.81,692.81,692.81,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,692.771,850.61,850.6
Ховд
19
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1,663.971,6641,6641,6641,6641,6641,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,663.971,6641,664
Хөвсгөл
20
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.71,026.7
Хэнтий
21
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
1,000.621,000.61,000.61,000.61,000.61,000.61,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,000.621,131.21,131.2
Улаанбаатар
22
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
68.5668.668.668.668.668.668.5668.5668.5672.9472.9472.9472.9472.9472.9472.9472.9472.972.9
Нийт
23
Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд
20,864.8420,864.820,864.820,863.220,943.920,943.920,943.9320,943.9520,943.9520,948.3220,948.321,140.8821,140.8821,144.6921,140.8821,140.8821,140.8821,926.821,927
Хэмжих нэгж: мян.га

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-04
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0