ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА, ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн код2015201620172018201920202021
Бүгд
Улсын дүн
0
447,018459,122455,046462,803463,222441,878407,499
Бэлдмэл(эм)
Улсын дүн
0
92,24496,11892,14694,598104,13595,72588,627
Тариа
Улсын дүн
0
49,32253,29152,88143,70433,89238,36638,233
Норплант
Улсын дүн
0
7,99010,55511,06812,33413,52016,67817,858
Бэлгэвч
Улсын дүн
0
128,734127,079125,328126,791138,330128,30595,316
Ерөндөг
Улсын дүн
0
119,435126,101124,428128,009122,327114,766115,474
Стерилизаци
Улсын дүн
0
7,5447,3838,2518,8219,13710,8899,251
Бусад
Улсын дүн
0
41,74938,59540,94448,54641,88137,14942,740

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн жилийн эцсийн байдлаар нөхөн үржихүйн насны нийт эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн аль нэгийг хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн жилийн эцсийн байдлаар нөхөн үржихүйн насны нийт эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн аль нэгийг хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-18
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0