ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

АймагАймгийн код2010201120122013201420152016201720182019
Улсын дүн
0
8398799451,0671,1711,2881,3541,4161,4351,439
Улаанбаатар
5
266299342428494564623661682685

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэцэрлэгийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт цэцэрлэгийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-01-14
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Тайлбар: Бусдад Улаанбаатар төмөр замын харьяа цэцэрлэгийг оруулсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0