ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсаар, жил, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нэр төрөл (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Нэр төрөл1960197019801989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Хүргэсэн бичиг, захидал, мянган ширхэг
709.1593.7649.8602.7543719.2668.1728.3672.41,032.81,246.11,585.81,530.62,002.6
1000 хүнд ногдох, ширхэг
276.2227.1245.8224198.3268.4244.5260.9233.4348.4411.7511.9484.5627.8
Хүргэсэн илгээмж, мянган ширхэг
49.642.351.342.382.4126.1116.1120.1243.3234.9204352.3658509.2
1000 хүнд ногдох, ширхэг
19.316.219.415.730.147.142.54384.579.367.4113.7208.3159.6
Хүргэсэн хэвлэл, сая ширхэг
5.87.914.822.21814.61718.512.613.817.617.71911.410.613.517.612.4107.56.96.55.95.4
Нэг хүнд ногдох, ширхэг
9.47.566.97.455.46.86.87.24.23.95.16.54.43.52.52.32.11.91.7
Цахилгаан мэдээ, мянган ширхэг
1.71,6001.60.80.40.22000.20.20.20.2200200163119.9108.580.36988.752.825.819.510.543.32.42.90.60.300
1000 хүнд ногдох, ширхэг
8427717713681898878837070726866664843322733.9209.67.13.91.51.20.810.20.100

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бизнес захидал гэж аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор тодорхой этгээдэд хаягласан, дугтуйлсан болон дугтуйлаагүй хэвлэмэл баримт бичиг агуулсан шуудангийн илгээмжийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 30-ны 01/175 )
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-09
7 Эх сурвалж
Шуудангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0