ДУЛААНЫ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Үзүүлэлтүүд19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Үйлдвэрлэсэн
6,831.76,497.16,550.66,722.26,761.66,885.46,597.26,867.67,133.37,746.67,805.67,850.47,723.57,759.68,320.58,362.58,682.99,321.89,511.710,032.310,679.510,798.811,296.412,504.813,277.314,121.5
Хэмжих нэгж: мян.Гкал

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант хугацаанд дулааны цахилгаан станц, уурын ба төвлөрсөн халаалтын зуухнаас гардаг нийт уур, халуун ус, халуун агаарын биет хэмжээгээр тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрчим хүчний статистикийн үзүүлэлтийн тооцох аргачлал
3 Тооцох аргачлал
Үйлдвэрлэл = Дотоод хэрэглээ + Түгээлт + Шугамын болон түгээлтийн алдагдал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Гкал
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-04
7 Эх сурвалж
Дулааны эрчим хүчний баланс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0