ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улс, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн код200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Газар тариалан, загас агнуурын салбарын нийт үйлдвэрлэл, тайлант оны үнээр
Улсын дүн
0
47,515.6075,688.8073,274.7090,219.80103,945.70113,226.70147,333.20172,720.50314,567.00429,613.80335,423.20400,653.00454,585.60507,360.20630,698.40561,723.60710,953.90825,356.10825,356.10872,323.50923,738.40
Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-10-14
7 Эх сурвалж
Загас агнуурын салбарын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0