МАЛТАЙ ӨРХИЙН ТОО, малын тооны бүлэглэлтээр, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн код2016
11 хүртэл малтай
Улсын дүн
0
14,176
11-30 малтай
Улсын дүн
0
19,611
31-50 малтай
Улсын дүн
0
15,323
51-100 малтай
Улсын дүн
0
29,075
101-200 малтай
Улсын дүн
0
45,870
201-500 малтай
Улсын дүн
0
63,120
Хэмжих нэгж: өрх

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Малтай өрх гэж мал бүхий өрх болон малчин өрхийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Мал бүхий өрх, малчин өрхийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН 20. . . ОНЫ ТООЛЛОГО
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0