Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Шалтгаан (2)

Аймаг (3)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтШалтгаанАймагАймгийн кодНасны бүлэг201920202021-III2022-I
Бүгд
Бүгд
Дүн
000000
Улс
832,180877,458893,804892,831
Total
20-24
70,12883,34290,62980,019
Total
25-29
50,49248,21845,56638,877
Total
30-34
49,19960,04359,94860,286
Total
35-39
39,17947,70355,71251,230
Total
40-44
34,13445,43937,69734,318
Total
45-49
35,76040,88939,39936,575
Жирэмсэн/хүүхэд асарсан
Дүн
000000
Улс
114,589114,016108,530
Total
20-24
16,2527,47212,526
Total
25-29
25,71226,90419,472
Total
30-34
32,89837,36832,843
Total
35-39
23,16823,92428,485
Total
40-44
9,37011,8107,862
Total
45-49
3,1034,0935,046
Өвчтөн, өндөр настан асарсан
Дүн
000000
Улс
26,63029,50817,858
Total
20-24
7353,0661,190
Total
25-29
2,0613,8162,280
Total
30-34
3,9063,0261,880
Total
35-39
2,2735,911953
Total
40-44
5,4452,3443,332
Total
45-49
6,2754,6472,641
Тухайн жилд сургууль төгссөн
Дүн
000000
Улс
2,2614,0381,967
Total
20-24
8331,826564
Total
25-29
1490275
Total
30-34
16700
Total
35-39
000
Total
40-44
000
Total
45-49
000
Шилжин суурьшсан
Дүн
000000
Улс
7745511,129
Total
20-24
5200
Total
25-29
1800
Total
30-34
1495510
Total
35-39
3300
Total
40-44
2990328
Total
45-49
000
Аав, ээж, гэр бүл, үр хүүхдээ дагаад нүүсэн
Дүн
000000
Улс
9926742,482
Total
20-24
5030136
Total
25-29
32085
Total
30-34
1770337
Total
35-39
441770
Total
40-44
1896584
Total
45-49
2801,340
Хүүхдээ сургуульд сургахаар
Дүн
000000
Улс
6,4104,0428,235
Total
20-24
000
Total
25-29
159779392
Total
30-34
1,1125003,081
Total
35-39
1,6007991,287
Total
40-44
1,0901,9641,291
Total
45-49
1,42001,149
Ажил хайгаад олдохгүй байгаа
Дүн
000000
Улс
16,67310,1937,939
Total
20-24
2,0301,2371,418
Total
25-29
1,5521,5200
Total
30-34
1,0163,046937
Total
35-39
2,3309431,196
Total
40-44
1,8886311,165
Total
45-49
3,4442,02976
Үүсээд байгаа цар тахлын улмаас
Дүн
000000
Улс
6,3886,7605,632
Total
20-24
32448066
Total
25-29
722395328
Total
30-34
1,144283817
Total
35-39
3501,042626
Total
40-44
1,886849599
Total
45-49
5231,6391,995
Гэрийн ажилтай
Дүн
000000
Улс
0
Total
20-24
0
Total
25-29
0
Total
30-34
0
Total
35-39
0
Total
40-44
0
Total
45-49
0
Эмэгтэй
Бүгд
Дүн
000000
Улс
516,145549,389569,390555,285
Female
20-24
39,48947,80754,08051,369
Female
25-29
38,24332,88234,61827,264
Female
30-34
37,40344,68249,89745,362
Female
35-39
28,15034,32040,28339,148
Female
40-44
22,39132,51125,90523,966
Female
45-49
22,07224,37425,33625,803
Жирэмсэн/хүүхэд асарсан
Дүн
000000
Улс
110,693112,143107,272
Female
20-24
15,8837,35612,449
Female
25-29
24,86225,69618,908
Female
30-34
32,47537,36832,789
Female
35-39
22,05923,87528,485
Female
40-44
9,35111,3107,862
Female
45-49
2,6984,0935,046
Өвчтөн, өндөр настан асарсан
Дүн
000000
Улс
19,82421,35714,769
Female
20-24
655856863
Female
25-29
1,4842,0541,496
Female
30-34
2,1962,9791,880
Female
35-39
1,5374,243953
Female
40-44
4,7062,2792,707
Female
45-49
4,7834,6472,167
Тухайн жилд сургууль төгссөн
Дүн
000000
Улс
9252,589839
Female
20-24
5901,611564
Female
25-29
00275
Female
30-34
000
Female
35-39
000
Female
40-44
000
Female
45-49
000
Шилжин суурьшсан
Дүн
000000
Улс
367551328
Female
20-24
5200
Female
25-29
000
Female
30-34
05510
Female
35-39
1600
Female
40-44
2990328
Female
45-49
000
Аав, ээж, гэр бүл, үр хүүхдээ дагаад нүүсэн
Дүн
000000
Улс
3694531,531
Female
20-24
870136
Female
25-29
000
Female
30-34
1770337
Female
35-39
91770
Female
40-44
180512
Female
45-49
280546
Хүүхдээ сургуульд сургахаар
Дүн
000000
Улс
5,2354,0426,230
Female
20-24
000
Female
25-29
159779392
Female
30-34
7355002,319
Female
35-39
1,5897991,190
Female
40-44
7911,964746
Female
45-49
1,08101,149
Ажил хайгаад олдохгүй байгаа
Дүн
000000
Улс
7,4116,1123,748
Female
20-24
7381,028655
Female
25-29
7051,4510
Female
30-34
613757746
Female
35-39
1,303522107
Female
40-44
1,017112754
Female
45-49
1,2751,8630
Үүсээд байгаа цар тахлын улмаас
Дүн
000000
Улс
2,6892,8572,493
Female
20-24
000
Female
25-29
1810328
Female
30-34
0470
Female
35-39
167637498
Female
40-44
1,213223392
Female
45-49
3351,1701,275
Гэрийн ажилтай
Дүн
000000
Улс
0
Female
20-24
0
Female
25-29
0
Female
30-34
0
Female
35-39
0
Female
40-44
0
Female
45-49
0

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-31
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0