Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Аймаг2017
Бүгд
17,357
Эрэгтэй
10,571
Эмэгтэй
6,786
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-10 / Хугацааны давтамж: Жил 1934 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан