МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршлаар (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

БайршлаарАймагАймгийн код2018
Бүгд
Баян-Өлгий
000183
105,090
Говь-Алтай
000182
58,471
Завхан
000181
72,779
Увс
000185
84,309
Ховд
000184
88,330
Архангай
000265
96,720
Баянхонгор
000264
88,356
Булган
000263
62,214
Орхон
000261
105,987
Өвөрхангай
000262
117,112
Хөвсгөл
000267
133,964
Говьсүмбэр
000342
17,796
Дархан-Уул
000345
105,923
Дорноговь
000344
69,304
Дундговь
000348
46,628
Өмнөговь
000346
66,722
Сэлэнгэ
000343
111,403
Төв
000341
95,662
Дорнод
000421
80,984
Сүхбаатар
000422
62,322
Хэнтий
000423
77,028
Улаанбаатар
000511
1,491,375

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийн нийлбэр дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-15
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ, ХА-3
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0