Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Сууцны төрөл (2)

Өрөөний тоо (2)

Хугацаа (Тогтвортой бус)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2019 онд зохион байгуулагдсан Байшин, орон сууцны тооллогын дүнгээр сууцны тоог сууцны төрөл, өрөөний тоогоор ангилан харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Өрөө гэж сууцны дотор талд байрлах хана, шал, дээврээр тусгаарлагдсан, нийт талбай нь 4 метр квадратаас, өндөр нь 2 метрээс доошгүй хэмжээтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн багадаа том хүний нэг ор тавих зайтай тасалгааг өрөөнд тооцно. Нийт өрөөний тоонд зочны, унтлагын, хүүхдийн, амралтын, мэргэжлийн болон ажлын, өрөөг оруулна. Туслах өрөө, тасалгааг (гал тогооны, угаалгын, бие засах өрөө, хонгил, ханын шүүгээ, агуулах, тагт) өрөөний тоонд оруулахгүй.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-03
7 Эх сурвалж
Үндэсний статистикийн хороо, Байшин, орон сууцны тооллого 2019 он
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0