АГААРЫН ЧАНАРЫН СТАНДАРТ ДАХЬ ХҮЛЦЭХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ, үндсэн үзүүлэлтээр, шинэчлэгдсэн оноор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Химийн нэгдлүүд (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мг/м3

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх агаар дахь химийн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 )
3 Тооцох аргачлал
Агаарын чанарын хяналтын сүлжээ нь суурин болон хөдөлгөөнт харуулаас бүрддэг. Харуулын байрлалыг сонгохдоо агаарын бохирдол ихтэй (аж үйлдвэр, төв зам) орчинд шууд сэргийлэх зорилгоор, хотын хүн ам байнга оршин суух газарт ерөнхий үнэлгээ хийх боломжийг харгалзан байрлуулна. Агаарын чанарын стандартын дагуу дараах хүлцэх хэм хэмжээтэй харьцуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
мкг/м3
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-18
7 Эх сурвалж
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0