Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өмгөөллийн нөхөрлөлтэй холбоотой бүртгэлийн үйл ажиллагааг Өмгөөллийн нөхөрлөлийн бүртгэл гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-02-24
7 Эх сурвалж
МХХ-ны Хуульчдын нэгдсэн бүртгэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0