ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, эмийн ерөнхийбүлгийн нэршлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
“Эмийн үнийн хөнгөлөлт” гэж өрх, сум, баг, аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон ерөнхий нэршлийн эмийг худалдан авах тохиолдолд үзүүлэх хөнгөлөлтийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт үзүүлдэг эмийн борлуулалтын нийт тоо хэмжээ
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
мян.
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-09-15
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0