ШАШНЫ СУРГУУЛЬ ДАЦАНД СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Шашин (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Шашны сургууль, дацанд суралцагчид, төгсөгчдийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-06-29
7 Эх сурвалж
Аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн статистикийн газар, хэлтэс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0