Таны цалин хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?


НДЕГ-ын 2020 оны 4-р улирлын тайланд үндэслэв.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу