Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ЭНЭРЭЛ" гэсэн нэртэй 8,543 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ЭНЭРЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010393
22011506
32012585
42013663
52014791
62015716
72016626
82017609
92018601
102019519
112020391
122021357
13202232