Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "ЭНХТУЯА" гэсэн нэртэй 9,592 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЭНХТУЯА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201026
2201118
3201229
4201317
5201422
6201515
7201615
8201718
9201823
10201915
1120205