Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ЭНХТУЯА" гэсэн нэртэй 9,534 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ЭНХТУЯА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201026
2201118
3201229
4201317
5201422
6201515
7201615
8201718
9201823
10201915
11202014
12202110
1320221