Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ЭНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 9,717 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЭНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201082
22011100
32012121
4201394
52014111
62015112
7201688
8201783
9201878
10201956