Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ЭНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 9,828 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ЭНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201083
22011101
32012121
4201394
52014110
62015112
7201689
8201782
9201880
10201984
11202081
12202173
1320227