Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "ЭНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 9,763 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЭНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201083
22011101
32012121
4201394
52014111
62015112
7201689
8201782
9201879
10201983
11202030