Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "ЭНХБАЯР" гэсэн нэртэй 8,504 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЭНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201081
2201195
3201271
4201346
5201456
6201559
7201648
8201756
9201864
10201949
11202020