Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ЭНХБАЯР" гэсэн нэртэй 8,505 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЭНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201081
2201195
3201271
4201346
5201456
6201559
7201648
8201756
9201862
10201936