Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ЭНХБАЯР" гэсэн нэртэй 8,481 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ЭНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201081
2201195
3201271
4201346
5201456
6201559
7201648
8201757
9201864
10201950
11202044
12202135
1320222