Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "ХҮСЛЭН" гэсэн нэртэй 9,542 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ХҮСЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010640
22011688
32012590
42013622
52014549
62015495
72016501
82017460
92018469
102019440
112020133