Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ХУЛАН" гэсэн нэртэй 12,826 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХУЛАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010541
22011514
32012528
42013466
52014483
62015430
72016400
82017351
92018307
102019179