Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "УЯНГА" гэсэн нэртэй 8,701 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "УЯНГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010186
22011154
32012163
42013173
52014191
62015166
72016129
82017111
9201893
10201990
11202035