Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "УЯНГА" гэсэн нэртэй 8,819 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "УЯНГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010186
22011155
32012164
42013173
52014191
62015166
72016129
82017111
9201893
10201990
11202086
12202171
1320224