Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 01-р сарын 28 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 11,766 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010544
22011558
32012557
42013596
52014649
62015609
72016473
82017404
92018381
102019291