Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 12,380 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010545
22011558
32012557
42013597
52014649
62015607
72016474
82017404
92018385
102019302
112020309
122021283
13202218