Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЛЭН" гэсэн нэртэй 13,626 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ТЭМҮҮЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010636
22011794
32012779
42013846
52014774
62015621
72016674
82017474
92018506
102019472
112020354
122021326
13202225