Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ПҮРЭВСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,630 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ПҮРЭВСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201075
2201157
3201265
4201358
5201449
6201538
7201644
8201722
9201836
10201952
11202017
12202117
1320222