Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ПҮРЭВСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,762 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ПҮРЭВСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201075
2201156
3201265
4201358
5201449
6201540
7201644
8201722
9201837
10201936