Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "ОЮУНЧИМЭГ" гэсэн нэртэй 10,338 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ОЮУНЧИМЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201017
2201112
3201215
4201321
520148
620159
7201615
8201715
9201813
1020198
11202010
1220218