Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ОТГОНБАЯР" гэсэн нэртэй 11,625 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ОТГОНБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010100
2201176
3201260
4201392
5201484
6201585
7201679
8201771
9201880
10201976
11202077
12202165
1320224