Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "НАРАНТУЯА" гэсэн нэртэй 8,327 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "НАРАНТУЯА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201032
2201128
3201225
4201332
5201426
6201531
7201626
8201734
9201827
10201922
11202016
12202117
1320221