Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "НАРАНТУЯА" гэсэн нэртэй 8,384 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "НАРАНТУЯА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201032
2201128
3201225
4201332
5201426
6201531
7201626
8201734
9201827
10201922
1120205