Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 11,095 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010571
22011623
32012638
42013627
52014619
62015594
72016566
82017559
92018598
102019496
112020463
122021441
13202222