Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "МӨНХЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 12,053 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "МӨНХЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010242
22011248
32012289
42013279
52014323
62015265
72016305
82017253
92018267
102019234
112020221
122021198
13202221