Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "МӨНХЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 9,436 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "МӨНХЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201084
2201172
3201259
4201371
5201468
6201546
7201651
8201749
9201853
10201949
11202048
12202136
1320221