Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "МӨНХЗУЛ" гэсэн нэртэй 7,943 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МӨНХЗУЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010126
2201193
3201282
4201384
5201491
6201579
7201662
8201758
9201868
10201952
11202014