Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 05-р сарын 19 өдрийн байдлаар "МӨНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,977 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "МӨНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010100
2201194
3201276
42013110
5201481
62015100
7201688
8201796
9201876
10201975
11202059
12202110