Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "МӨНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 9,024 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "МӨНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010100
2201194
3201276
42013111
5201481
62015101
7201689
8201796
9201876
10201976
11202062
12202175
13202215