Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "МӨНХБАТ" гэсэн нэртэй 9,691 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "МӨНХБАТ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201086
22011236
32012191
42013117
52014137
62015109
7201691
82017104
9201893
102019113
11202084
12202162
1320225