Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "МӨНХБАТ" гэсэн нэртэй 9,693 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МӨНХБАТ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201086
22011236
32012190
42013117
52014137
62015108
7201691
82017103
9201892
102019112
11202041