Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "МЯГМАРСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,027 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "МЯГМАРСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201063
2201170
3201272
4201360
5201460
6201553
7201634
8201719
9201838
10201922
11202014
12202114