Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "МЯГМАРСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,107 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МЯГМАРСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201063
2201170
3201272
4201360
5201460
6201551
7201634
8201719
9201838
10201921
11202010