Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 05-р сарын 28 өдрийн байдлаар "МИШЭЭЛ" гэсэн нэртэй 11,480 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МИШЭЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010680
22011837
32012971
42013902
52014872
62015871
72016809
82017686
92018650
102019609
112020123