Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 27 өдрийн байдлаар "ЛХАГВАСҮРЭН" гэсэн нэртэй 9,985 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ЛХАГВАСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201051
2201152
3201245
4201354
5201437
6201540
7201643
8201740
9201835
10201933
11202021
12202119
1320224