Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ДӨЛГӨӨН" гэсэн нэртэй 11,362 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ДӨЛГӨӨН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010518
22011537
32012523
42013603
52014548
62015566
72016492
82017392
92018429
102019288