Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ДӨЛГӨӨН" гэсэн нэртэй 12,363 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ДӨЛГӨӨН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010519
22011538
32012525
42013604
52014551
62015565
72016493
82017391
92018437
102019444
112020434
122021351
13202234