Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ГАНТУЛГА" гэсэн нэртэй 9,744 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "ГАНТУЛГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201067
2201184
3201271
4201361
5201466
6201559
7201659
8201761
9201873
10201965
11202058
12202143
1320223