Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 08-р сарын 01 өдрийн байдлаар "ГАНЗОРИГ" гэсэн нэртэй 8,734 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "ГАНЗОРИГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201041
2201138
3201248
4201337
5201430
6201529
7201626
8201722
9201822
10201926
11202021
1220213