Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ГАНБОЛД" гэсэн нэртэй 8,342 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ГАНБОЛД" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201017
2201121
3201210
4201316
5201416
6201515
7201616
820178
920184
1020194