Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БЯМБАСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,161 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БЯМБАСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201058
2201138
3201232
4201330
5201435
6201526
7201628
8201720
9201823
10201919
11202014
12202110