Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БИЛГҮҮН" гэсэн нэртэй 12,393 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БИЛГҮҮН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010544
22011508
32012511
42013464
52014449
62015358
72016316
82017326
92018307
102019230
112020233
122021179
13202215