Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БАЯРСАЙХАН" гэсэн нэртэй 8,173 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БАЯРСАЙХАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201023
2201133
3201229
4201324
5201439
6201521
7201624
8201719
9201827
10201917
11202017
12202117
1320223