Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "БАЯРСАЙХАН" гэсэн нэртэй 8,316 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАЯРСАЙХАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201023
2201133
3201229
4201324
5201439
6201522
7201624
8201719
9201826
10201913