Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БАЯРМАА" гэсэн нэртэй 8,261 хүн байна.

2010-2022 он хүртлэх "БАЯРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201051
2201141
3201237
4201339
5201446
6201530
7201624
8201731
9201822
10201921
11202017
12202122
1320222